Loading...

Johnny Mattsson gården

Ett av stadens äldsta hus.

De små trästäderna i södra Norrland brann och byggdes upp igen. De mest burgna, med blomstrande handel och sjöfart, återuppfördes i sten. Sundsvall är paradexemplet. Gävle blev delvis en stenstad efter stadsbranden 1869, men branden begränsades av Gavleån. Söder om ån blev den låga träbebyggelsen och det oregelbundna och kullerstensbelagda gatunätet kvar.

Nästa stora hot mot området var 1950-talets saneringstänkande. Den gyttriga kåkstaden på Söder ansågs förfallen och rivningsmogen. Grävskoporna gjorde pinnved av kvarteren runt residenset men hejdades inför området söder om länsmuseet  och stadsbiblioteket- den folkliga opinionen mot rivningarna hade blivit för massiv. Aktiva i detta sammanhang var konstnärerna, som såg och försvarade skönheten i de gamla kvarteren, Johnny Mattsson stod främst i ledet.

Av det som blev kvar, dagens Gamla Gefle, behöll staden ca 15 fastigheter, moderniserade dem och hyrde ut dem till lokala konstnärer och konsthantverkare. Huset i hörnet av Västra Islandsgatan och Rettigsgatan, med välbevarat portlider och en innergård, erbjöds Johnny Mattsson.

Garvare och sjöfolk har bott här och en skeppsjournal från 1840-talet har hittats som tapet i en garderob. Norra delen av fastigheten upptas av Johnny Mattssons bevarade verkstad och hans tidigare arbetsrum, nu utställningsrum, båda fyllda med material av och om honom.

Konstnärshemmet står kvar som på familjen Mattssons tid. Vardagsrummet är fyllt med verk av Johnnys konstnärskollegor.

Johnny Mattssons vänner verkar där sedan 2010. Gården är en av få i Gamla Gefle som fortfarande ägs av Gävle Kommun.

Karta

Här hittar du Johnny Mattsson gården

360 grader

Titta på Johnny Mattssons verkstad i 360 grader.

This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.